Where is Bún Thái Mắm Miền Tây?

Bún Thái Mắm Miền Tây is Noodle Shop business in 167 Vạn Kiếp, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Company Bún Thái Mắm Miền Tây
Address 167 Vạn Kiếp, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Telephone
Category Noodle Shop
About

Leave a Comment